Žemės sklypo ribų atstatymas

Patikimas matininkas Jums

Žemės sklypo ribų atstatymas – tai sklypo ribų paženklinimas riboženkliais. Laikini riboženkliai pakeičiami nuolatiniais, o jei riboženklių nebėra, t. y. jie buvo sunaikinti, riboženkliai yra atstatomi ženklinimo metu. Žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos pagal žemės sklypo posūkio taškų koordinates, atstatant sunaikintus riboženklius.

Riboženklių pasirinkimas žemės sklypo ribų atstatymo metu

 
Riboženklių pasirinkimas reglamentuojamas Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklėmis. Remiantis šio dokumento nuostatomis, riboženklių tipus pasirenka pats žemės sklypo savininkas, įvertinęs žemės paviršiaus ypatumus ir (arba) laikydamasis su žemės sklypu dirbančio matininko rekomendacijų, taip pat atsižvelgdamas į patvirtintus Riboženklių standartus.
Ši paslauga teikiama tik jeigu sklypo ribos yra įregistruotos ir plane yra koordinačių žiniaraštis.