Topografinės nuotraukos

Patikimas matininkas Jums

Topografinė nuotrauka, arba toponuotrauka – tai planas, kuriame atvaizduoti visi svarbiausi sklype esantys objektai, požeminės bei antžeminės komunikacijos, žemės paviršiaus aukščiai.
Topografinė nuotrauka reikalinga prieš pradedant projektuoti, rekonstruoti pastatus, tiesiant naujas komunikacijas.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką topografinė nuotrauka galioja trejus metus. Nepradėjus projektavimo darbų per trejų metų laikotarpį, topografinis planas turi būti atnaujintas ir pakartotinai suderintas su visomis reikalingomis institucijomis ir savivaldybėmis. Tai leidžia nustatyti ar matuojamoje teritorijoje neįvyko jokių pasikeitimų, kurie trukdytų statybos darbams ir į kuriuos būtina atsižvelgti projektuojant naujus statinius.