Sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Patikimas matininkas Jums

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami formuojant naujus žemės sklypus taip pat ir pertvarkant žemės sklypus: padalijant į du ar daugiau žemės sklypų, atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuojant atskirus žemės sklypus, sujungiant kelis bendras ribas turinčius, tos pačios pagrindinės naudojimo paskirties žemės sklypus.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai reikalingi, kai:

  • norima įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu,kai laisvoje valstybinėje žemėje nėra galimybės suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
  • kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (arba) žemės sklypo naudojimo būdas;
  • norima padalinti sklypą į atskiras dalis, ar sujungti kelis bendrą riba turinčius sklypus į vieną;

 

 

Norint užsakyti formavimo ir pertvarkymo projektą pirmiausia sklypo savininkas (ar vienas iš bendrasavininkų toliau vadinamas iniciatoriumi) turi kreiptis į teritorinį Nacionalinės žemės tarnybos skyrių arba užpildant prašymą tinklalapyje ŽPDRIS sistema.

Projektai rengiami vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis su, kuriomis galite susipažinti per žemiau pateiktą nuorodą:

Į S A K Y M A S DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO