Kadastriniai matavimai

Patikimas matininkas Jums

Žemės sklypų kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais yra identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys.
 

Kadastriniais (geodeziniais) matavimais:

  • nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės,
  • apskaičiuojami tų žemės sklypų plotai ir statinių geometriniai parametrai,
  • kartografuojami žemės naudmenų kontūrai,
  • pažymimi žemės naudojimo apribojimai ir servitutai,
  • parengiamas žemės sklypo planas,
  • sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla,
  • atliekami statinių kampų žymėjimo darbai,
  • parengiamas pastato pririšimo žemės sklype plana